ESP ENG
bio & cv

Dysmorphia: alteracións ficticias da apariencia

Sobre o trastorno dismórfico corporal, representado en seis debuxos a lapis de 100 x 70 cm cada un, xunto co caderno de campo no que se recolle o proceso do proxecto. Incluíase deste xeito a dualidade privado-público: o caderno-diario, visceral e case que violento, fronte ao tratamento minucioso e a dignidade das grandes figuras. Foi presentado como TFG do Grao de Belas Artes da Universidade de Vigo, en xuño de 2019.

S/T

100 x 70 cm. Lapis sobre papel Caballo 370g.

Finalista nos Premios Alonso Cano de Creación da Universidade de Granada, categoría de Artes Plásticas. Exposición no Palacio del Almirante en Granada, do 15 de decembro de 2020 ao 5 de febreiro de 2021.

caderno de traballo

29.7 x 42 cm.