ESP ENG
bio & cv

Analoxías do habitar


O proxecto nace da interrelación entre os conceptos de espazo e linguaxe; centrándose na oposición dos pares casa vs. fogar e escritura vs. voz, e na equiparación análoga de fogar e voz, casa e escritura. Empregando a analoxía como método, profundízase de xeito interdisciplinar no habitar como concepto, linguaxe, límite, domesticidade e construción urbanística.>

arrincarlle as palabras da boca 7 cuartos para un non-poema canción triste do nunca habitado pola tanxente Contratempo: canción triste do nunca habitado, nº 2
palimpsesto reflexión de palabra nun signo built from scratch variacións de [espazo] jamais n'abolira l'habiter